Thông báo Tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ đợt 2 năm 2022

1. Thông báo tuyển sinh:

Thong bao tuyen sinh tien si dot 2 nam 2022

2. Danh mục ngành dự tuyển và chương trình bổ sung kiến thức:

https://drive.google.com/file/d/1J_DKay_5dTT2IgNFCnX3ilqr2w9x7s5L/view?usp=sharing

3. Các biểu mãu:

https://drive.google.com/drive/folders/1_in6cEblFonhuUwmN4ucSoTeHGR3mgoo?usp=sharing

 

 

 

 

 

Comments are closed.