THÔNG BÁO VỀ LỄ BẾ GIẢNG VÀ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP THÁNG 12 NĂM 2016

THÔNG BÁO

Về Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp

Tiến sĩ Quản lý công, Thạc sĩ  Quản lý công  và Thạc sĩ Tài chính – Ngân hàng

             Học viện Hành chính Quốc gia trân trọng thông báo tới các tân Tiến sĩ Quản lý công, tân Thạc sĩ Quản lý công và Thạc sĩ Tài chính-Ngân hàng tốt nghiệp  năm 2016 về Lễ bế giảng và  trao bằng tốt nghiệp như sau:

  • Thời gian: 8h30, thứ bảy, ngày 24 tháng 12 năm 2016
  • Địa điểm: Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hà Nội

 

Trân trọng thông báo./.

 

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG KHOA SAU ĐẠI HỌC

 (Đã ký)

TS. Nguyễn Bá Chiến

 

 

 

 

 

Comments are closed.