Thông báo về việc bảo vệ 03 Chuyên đề Luận án Tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Hà

Nghiên cứu sinh Bảo vệ Thời gian bảo vệ Địa điểm
Nguyễn Thị Hà 03 Chuyên đề Luận án Tiến sĩ 17h00 ngày 10/12/2015 Phòng A403, Học viện Hành chính Quốc Gia

Comments are closed.