Thông báo về việc bảo vệ 03 Chuyên đề Luận án Tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Ngân

Nghiên cứu sinh Bảo vệ Thời gian bảo vệ Địa điểm
Nguyễn Thị Ngân 03 Chuyên đề Luận án Tiến sĩ 16h00 ngày 25/12/2015 Phòng họp D nhà A, Học viện Hành chính Quốc Gia

Comments are closed.