Thông báo về việc bảo vệ 03 Chuyên đề Luận án Tiến sĩ của NCS Tạ Thị Hương

Nghiên cứu sinh Bảo vệ Thời gian bảo vệ Địa điểm
Tạ Thị Hương 03 Chuyên đề Luận án Tiến sĩ 17h00 ngày 11/12/2015 Văn phòng Khoa Xã hội, Học viện Hành chính Quốc Gia

Comments are closed.