Thông báo về việc bảo vệ 03 Chuyên đề Luận án Tiến sĩ của NCS Tạ Văn Việt

Nghiên cứu sinh Bảo vệ Thời gian bảo vệ Địa điểm
Tạ Văn Việt 03 Chuyên đề Luận án Tiến sĩ 14h00 ngày 02/12/2015 Phòng A402, Học viện Hành chính Quốc Gia

 

Comments are closed.