Thông báo về việc bảo vệ 03 Chuyên đề Luận án Tiến sĩ của NCS Trần Văn Tùng

Nghiên cứu sinh Bảo vệ Thời gian bảo vệ Địa điểm
Trần Văn Tùng 03 Chuyên đề Luận án Tiến sĩ 17h00 ngày 14/12/2015 Phòng 204 nhà A, Học viện Hành chính Quốc Gia

Comments are closed.