Thông báo về việc bảo vệ 03 Chuyên đề Luận án Tiến sĩ của NCS Trịnh Thế Cường

Nghiên cứu sinh Bảo vệ Thời gian bảo vệ Địa điểm
Trịnh Thế Cường 03 Chuyên đề Luận án Tiến sĩ 13h30 ngày 10/12/2015 Phòng A403, Học viện Hành chính Quốc Gia

Comments are closed.