Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Bùi Thị Ngọc Hiền

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP CƠ SỞ

Nghiên cứu sinh: Bùi Thị Ngọc Hiền

Đề tài: “Nâng cao năng lực thể chế hành chính nhà nước  để thích ứng với kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế ở nước ta hiện nay”,

Chuyên ngành: Quản lý Hành chính công; Mã số: 62 34 82 01

Người hướng dẫn khoa học:

1) TS. Chu Văn Thành

2) PGS. TS. Đặng Khắc Ánh

Thời gian: 08 giờ 30 ngày 14 tháng 01 năm 2015

Địa điểm: Phòng họp D, tầng 4, nhà A, Học viện Hành chính Quốc gia, 77 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.

Kính mời các Quý vị quan tâm đến dự !

Đề nghị NCS cùng chuyên ngành đến dự để học tập kinh nghiệm.

Comments are closed.