Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Bùi Thị Ngọc Mai

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP CƠ SỞ

Nghiên cứu sinh: Bùi Thị Ngọc Mai

Đề tài: “Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước”,

Chuyên ngành: Quản lý Hành chính công; Mã số: 62 34 82 01

Người hướng dẫn khoa học:

1) GS. TS. Nguyễn Hữu Khiển

2) TS. Trần Thanh Thủy

Thời gian: 16 giờ 00 ngày 12 tháng 11  năm 2014

Địa điểm: Phòng họp D, tầng 4, nhà A, Học viện Hành chính Quốc gia, 77 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.

Kính mời các Quý vị quan tâm đến dự !

Đề nghị NCS cùng chuyên ngành đến dự để học tập kinh nghiệm.

Comments are closed.