Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Đặng Thị Minh

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP CƠ SỞ

Nghiên cứu sinh: Đặng Thị Minh

Đề tài: “Hoàn thiện chính sách phát triển giáo dục đại học tư thục ở Việt Nam.”,

Chuyên ngành: Quản lý Hành chính công; Mã số: 62 34 82 01

Người hướng dẫn khoa học:

1) PGS. TS Chu Hồng Thanh

2) PGS. TS Đinh Thị Minh Tuyết

Thời gian: 09 giờ 00 ngày 18 tháng 06 năm 2014

Địa điểm: Phòng họp D, tầng 4, nhà A, Học viện Hành chính, 77 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.

Kính mời các Quý vị quan tâm đến dự !

Đề nghị NCS cùng chuyên ngành đến dự để học tập kinh nghiệm.

Comments are closed.