Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Đào Thị Thanh Thủy

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP CƠ SỞ

Nghiên cứu sinh: Đào Thị Thanh Thủy

Đề tài: “Đánh giá công chức theo kết quả thực thi công vụ”,

Chuyên ngành: Quản lý Hành chính công; Mã số: 62 34 82 01

Người hướng dẫn khoa học:

1) PGS. TS. Nguyễn Hữu Hải

2) TS. Nguyễn Ngọc Vân

Thời gian: 08 giờ 30 ngày 16 tháng 01 năm 2015

Địa điểm: Phòng họp D, tầng 4, nhà A, Học viện Hành chính Quốc gia, 77 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.

Kính mời các Quý vị quan tâm đến dự !

Đề nghị NCS cùng chuyên ngành đến dự để học tập kinh nghiệm.

Comments are closed.