Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Đoàn Nhân Đạo

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP CƠ SỞ

Nghiên cứu sinh: Đoàn Nhân Đạo

Đề tài: “Hoàn thiện tiêu chí và phương pháp đánh giá công chức cấp xã ở tỉnh Quảng Bình trong giai đoạn hiện nay”,

Chuyên ngành: Quản lý Hành chính công; Mã số: 62 34 82 01

Người hướng dẫn khoa học:

1) PGS. TS Vũ Duy Yên

2) PGS. TS Lê Văn Đính

Thời gian: 14 giờ 30 ngày 15 tháng 07  năm 2014

Địa điểm: Phòng họp D, tầng 4, nhà A, Học viện Hành chính, 77 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.

Kính mời các Quý vị quan tâm đến dự !

Đề nghị NCS cùng chuyên ngành đến dự để học tập kinh nghiệm.

Comments are closed.