Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Hà Văn Hòa

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP CƠ SỞ

Nghiên cứu sinh: Hà Văn Hòa

Đề tài: “Quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường biển ven bờ từ thực tiễn tỉnh Quảng Ninh”,

Chuyên ngành: Quản lý Hành chính công; Mã số: 62 34 82 01

Người hướng dẫn khoa học:

1) PGS. TS. Nguyễn Đức Lương

2) PGS. TS. Đinh Thị Ngọc Quyên

Thời gian: 14 giờ 30 ngày 14 tháng 06 năm 2014

Địa điểm: Phòng họp D, tầng 4, nhà A, Học viện Hành chính, 77 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.

Kính mời các Quý vị quan tâm đến dự !

Đề nghị NCS cùng chuyên ngành đến dự để học tập kinh nghiệm.

Comments are closed.