Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Hoàng Ngọc Dũng

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP CƠ SỞ

Nghiên cứu sinh: Hoàng Ngọc Dũng

Đề tài: “Giải quyết khiếu nại hành chính trong công cuộc cải cách hành chính ở Việt Nam”,

Chuyên ngành: Quản lý Hành chính công; Mã số: 62 34 82 01

Người hướng dẫn khoa học:

1) GS. TS. Phạm Hồng Thái

2) PGS. TS. Trần Thị Cúc

Thời gian: 14 giờ 30 ngày 03 tháng 11  năm 2014

Địa điểm: Phòng họp D, tầng 4, nhà A, Học viện Hành chính, 77 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.

Kính mời các Quý vị quan tâm đến dự !

Đề nghị NCS cùng chuyên ngành đến dự để học tập kinh nghiệm.

Comments are closed.