Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Hoàng Tuân

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP CƠ SỞ

———————————————————————————————————————————–

Nghiên cứu sinh: Hoàng Tuân

Chuyên ngành: Quản lý Hành chính công; Mã số: 62 34 82 01

Thời gian: 14 giờ 30, Thứ 3, ngày 17 tháng 11 năm 2015

Địa điểm: Phòng họp D, nhà A, Học viện Hành chính Quốc gia, 77 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.

 

Kính mời các Quý vị quan tâm đến dự !

Đề nghị NCS cùng chuyên ngành đến dự để học tập kinh nghiệm.

Comments are closed.