Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Khămmon

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP CƠ SỞ

———————————————————————————————————————————–

Nghiên cứu sinh: Khămmon

Chuyên ngành: Quản lý công; Mã số: 62 34 04 003

Thời gian: 16 giờ 30, Thứ 6, ngày 04 tháng 12 năm 2015

Địa điểm: Phòng họp D, nhà A, Học viện Hành chính Quốc gia, 77 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.

 

Kính mời các Quý vị quan tâm đến dự !

Đề nghị NCS cùng chuyên ngành đến dự để học tập kinh nghiệm.

Comments are closed.