Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Lê Văn Từ

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP CƠ SỞ

Nghiên cứu sinh: Lê Văn Từ

Đề tài: “Quản lý nhà nước về xã hội hóa bảo vệ và phát triển rừng ở Tây Nguyên”,

Chuyên ngành: Quản lý Hành chính công; Mã số: 62 34 82 01

Người hướng dẫn khoa học:

1) GS. TS. Võ Kim Sơn

2) PGS. TS. Nguyễn Bá Ngãi

Thời gian: 17 giờ 00 ngày 05 tháng 11  năm 2014

Địa điểm: Phòng họp D, tầng 4, nhà A, Học viện Hành chính Quốc gia, 77 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.

Kính mời các Quý vị quan tâm đến dự !

Đề nghị NCS cùng chuyên ngành đến dự để học tập kinh nghiệm.

Comments are closed.