Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Trần Văn Ngợi

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP CƠ SỞ

Nghiên cứu sinh: Trần Văn Ngợi

Đề tài: “Thu hút và trọng dụng người có tài năng trong các cơ quan hành chính nhà nước Việt Nam”,

Chuyên ngành: Quản lý Hành chính công; Mã số: 62 34 82 01

Người hướng dẫn khoa học:

1) GS. TS Nguyễn Đăng Thành

2) TS. Trần Anh Tuấn

Thời gian: 09 giờ 00 ngày 18 tháng 12  năm 2014

Địa điểm: Phòng họp D, tầng 4, nhà A, Học viện Hành chính Quốc gia, 77 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.

Kính mời các Quý vị quan tâm đến dự !

Đề nghị NCS cùng chuyên ngành đến dự để học tập kinh nghiệm.

Comments are closed.