Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Trịnh Thị Thủy

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP CƠ SỞ

———————————————————————————————————————————–

Nghiên cứu sinh: Trịnh Thị Thủy

Chuyên ngành: Quản lý Hành chính công; Mã số: 62 34 82 01

Thời gian: 9 giờ, Thứ 3, ngày 07 tháng 7 năm 2015

Địa điểm: Phòng họp D, tầng 4, nhà A, Học viện Hành chính Quốc gia, 77 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.

 

Kính mời các Quý vị quan tâm đến dự !

Đề nghị NCS cùng chuyên ngành đến dự để học tập kinh nghiệm.

Comments are closed.