Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của NCS Đậu Thế Tụng

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO:

 

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP HỌC VIỆN

Nghiên cứu sinh: Đậu Thế Tụng

Đề tài : Các giải pháp thúc đẩy cải cách việc thực hiện thủ tục hành chính trong hoạt động của các trường đại học công lập ở Việt Nam.

Chuyên ngành: Quản lý Hành chính công;   Mã số: 62 34 82 01

Người hướng dẫn khoa học: GS. TSKH. Nguyễn Văn Thâm

 Thời gian: 14 giờ 00 ngày 29 tháng 12 năm 2014.

Địa điểm: Phòng họp D, tầng 4, nhà A, Học viện Hành chính

                 77 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.

Kính mời các Quý vị quan tâm đến dự!

Đề nghị NCS cùng chuyên ngành đến dự để học tập kinh nghiệm.

Comments are closed.