Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của NCS Phùng Văn Hiền

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO:

 

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP HỌC VIỆN

Nghiên cứu sinh: Phùng Văn Hiền

Đề tài :Quản lý nhà nước dự án đầu tư từ ngân sách nhà nước trong giáo dục đào tạo đại học và sau đại học ở Việt Nam.

Chuyên ngành: Quản lý Hành chính công;   Mã số: 62 34 82 01

Người hướng dẫn khoa học: GS. TS. Đinh Văn Tiến

                                                    TS. Đặng Xuân Hoan

Thời gian: 08 giờ 30 ngày 25 tháng 10 năm 2014.

Địa điểm: Phòng họp D, tầng 4, nhà A, Học viện Hành chính

                 77 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.

Kính mời các Quý vị quan tâm đến dự!

Đề nghị NCS cùng chuyên ngành đến dự để học tập kinh nghiệm.

Comments are closed.