Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của NCS Somnith SYLIBOUNLIENG

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP CƠ SỞ

Nghiên cứu sinh: Somnith SYLIBOUNLIENG

Đề tài: “Xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan hành chính nhà nước ở nước CHDCND Lào”,

Chuyên ngành: Quản lý Hành chính công; Mã số: 62 34 82 01

Người hướng dẫn khoa học:

1) PGS. TS Lưu Kiếm Thanh

2) PGS. TS Vũ Trọng Hách

Thời gian: 9 giờ 00 ngày 15 tháng 07  năm 2014

Địa điểm: Phòng họp D, tầng 4, nhà A, Học viện Hành chính, 77 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.

Kính mời các Quý vị quan tâm đến dự !

Đề nghị NCS cùng chuyên ngành đến dự để học tập kinh nghiệm.

Comments are closed.