Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của NCS Vũ Duy Duẩn

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO:

 

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP HỌC VIỆN

Nghiên cứu sinh: Vũ Duy Duẩn

Đề tài:Giải quyết khiếu nại, tố cáo – Phương thức bảo đảm pháp chế và kỷ luật trong quản lý hành chính nhà nước ở Việt Nam hiện nay

Chuyên ngành: Quản lý Hành chính công;   Mã số: 62 34 82 01

Người hướng dẫn khoa học:1. PGS.TS Lê Thị Hương; 2. PGS.TS Nguyễn Minh Mẫn

Thời gian: 15 giờ ngày 22 tháng 7 năm 2014.

Địa điểm: Phòng họp D, tầng 4, nhà A, Học viện Hành chính

                 77 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.

Kính mời các Quý vị quan tâm đến dự!

Đề nghị NCS cùng chuyên ngành đến dự để học tập kinh nghiệm.

 

Comments are closed.