Thông báo về việc Bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Học viện của nghiên cứu sinh Bùi Thị Ngọc Hiền

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO:

 

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP HỌC VIỆN

Nghiên cứu sinh: Bùi Thị Ngọc Hiền;

Đề tài: Nâng cao năng lực thể chế hành chính nhà nước để thích ứng với kinh tế thị trường và yêu cầu hội nhập quốc tế ở nước ta hiện nay;

Chuyên ngành: Quản lý Hành chính công;   Mã số: 62 34 82 01;

Người hướng dẫn khoa học: 1. TS. Chu Văn Thành; 2. PGS.TS. Đặng Khắc Ánh

Thời gian:  14 giờ 30 ngày 29 tháng 02 năm 2016;

Địa điểm: Phòng họp D, tầng 4, nhà A, Học viện Hành chính Quốc gia,

                 77 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.

Kính mời các Quý vị quan tâm đến dự!

Đề nghị NCS cùng chuyên ngành đến dự để học tập kinh nghiệm.

Comments are closed.