Thông báo về việc Bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Học viện của nghiên cứu sinh Cao Hưng Thái

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO:

BẢO VỆ LUẬN ÁN CẤP HỌC VIỆN

 

 

 Nghiên cứu sinh: Cao Hưng Thái

      Đề tài: Quản lý chất lượng khám, chữa bệnh của bệnh viện công lập         Việt Nam.

Chuyên ngành: Quản lý hành chính công; Mã số: 62 34 82 01

Người hướng dẫn: 1. PGS.TS. Lê Thị Vân Hạnh;

  1. PGS.TS. Nguyễn Công Khẩn

Thời gian: 08h 30, ngày 29 tháng 8 năm 2019

Địa điểm: Phòng họp D, Học viện Hành chính Quốc gia,

số 77 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Kính mời Quý vị quan tâm đến dự !

Đề nghị NCS cùng chuyên ngành đến dự để học tập kinh nghiệm.

Comments are closed.