Thông báo về việc Bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Học viện của nghiên cứu sinh Chu Thị Khánh Ly

Nghiên cứu sinh: Chu Thị Khánh Ly

     Đề tài: Phát triển văn hóa hành chính nhà nước Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Chuyên ngành: Quản lý công; Mã số: 9 34 04 03

Người hướng dẫn: 1. PGS.TS. Đào Thị Ái Thi,            2. TS. Trịnh Thanh Hà

Thời gian: 14h 00, ngày 12 tháng 11 năm 2018

Địa điểm: Phòng họp B, Học viện Hành chính Quốc gia,

số 77 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Kính mời Quý vị quan tâm đến dự !

Đề nghị NCS cùng chuyên ngành đến dự để học tập kinh nghiệm.

Comments are closed.