Thông báo về việc Bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Học viện của nghiên cứu sinh Đinh Lâm Tấn

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA

Trân trọng thông báo Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của nghiên cứu sinh:  Đinh Lâm Tấn

Đề tài: Đánh giá kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội ở Việt Nam

Chuyên ngành: Quản lý hành chính công                   Mã số: 62 34 82 01

Người hướng dẫn khoa học:

1) PGS.TS. Phạm Kiên Cường

2) TS. Nguyễn Văn Trung

Thời gian: 15 giờ 30, Thứ 6, ngày 25 tháng 9 năm 2015;

Địa điểm: Phòng họp D, tầng 4, nhà A, Học viện Hành chính Quốc gia, 77 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.

Kính mời các Quý vị quan tâm đến dự!

Đề nghị NCS cùng chuyên ngành đến dự để học tập kinh nghiệm.

Comments are closed.