Thông báo về việc Bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Học viện của nghiên cứu sinh Đinh Thanh Tùng

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA THÔNG BÁO:

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP HỌC VIỆN

Nghiên cứu sinh: Đinh Thanh Tùng

Đề tài: Thể chế hành chính của đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt ở Việt Nam.  

Chuyên ngành: Quản lý công; Mã số: 9 34 04 03.

Người hướng dẫn: 1. GS. TS. Nguyễn Đăng Thành; 2. TS. Phạm Tuấn Khải.

Thời gian: 9 giờ 00 ngày 11 tháng 11 năm 2019;

Địa điểm: Phòng họp D, nhà A, Học viện Hành chính Quốc gia, 77 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội.

Kính mời các Quý vị quan tâm đến dự!

Đề nghị NCS cùng chuyên ngành đến dự để học tập kinh nghiệm.

 

Comments are closed.