Thông báo về việc Bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Học viện của nghiên cứu sinh Đoàn Nhân Đạo

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA THÔNG BÁO:

 

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP HỌC VIỆN

Nghiên cứu sinh: Đoàn Nhân Đạo

Đềtài: Hoàn thiện tiêu chí và phương pháp đánh giá công chức cấp xã từ thực tiễn tỉnh Quảng Bình trong giai đoạn hiện nay

Chuyênngành: Quản lý hành chính công; Mãsố: 62 34 82 01.

Ngườihướngdẫn: 1.PGS.TS. Vũ Duy Yên; 2.PGS.TS Lê Văn Đính

Thờigian: 9giờ00 thứ 4, ngày 25 tháng 01 năm 2017;

Địađiểm: Phònghọp D, nhà A, Học viện Hành chính Quốc gia, 77 Nguyễn Chí Thanh, HàNội.

Kính mời các Quý vị quan tâm đến dự!

Đề nghị NCS cùng chuyên ngành đến dự để học tập kinh nghiệm.

Comments are closed.