Thông báo về việc Bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Học viện của nghiên cứu sinh Đoàn Văn Dũng

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO:

 

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP HỌC VIỆN

Nghiên cứu sinh: Đoàn Văn Dũng;

Đề tài: Quản lý nhà nước về chất lượng giáo dục đại học;

Chuyên ngành: Quản lý hành chính công; Mã số: 62 34 82 01;

Người hướng dẫn khoa học:  1. PGS.TS. Lê Thanh Bình; 2. TS. Trần Trọng Toàn

Thời gian: 16 giờ 30, Thứ 2, ngày 09 tháng 11 năm 2015;

Địa điểm: Phòng họp D, nhà A, Học viện Hành chính Quốc gia, 77 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội.

Kính mời các Quý vị quan tâm đến dự!

Đề nghị NCS cùng chuyên ngành đến dự để học tập kinh nghiệm.

Comments are closed.