Thông báo về việc Bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Học viện của nghiên cứu sinh Đỗ Hoàng Vương

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO:

BẢO VỆ LUẬN ÁN CẤP HỌC VIỆN

 

 

 Nghiên cứu sinh: Đỗ Hoàng Vương

      Đề tài: Quản lý nhà nước đối với hoạt động của đạo công giáo trên địa bàn thành phố Hà Nội

Chuyên ngành: Quản lý công; Mã số: 9 34 04 03

Người hướng dẫn: 1. PGS.TS. Hoàng Văn Chức; 2. TS. Hoàng Quang Đạt

Thời gian: 08h 30, ngày 27 tháng 6 năm 2019

Địa điểm: Phòng họp D, Học viện Hành chính Quốc gia,

số 77 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Kính mời Quý vị quan tâm đến dự !

Đề nghị NCS cùng chuyên ngành đến dự để học tập kinh nghiệm.

 

Comments are closed.