Thông báo về việc Bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Học viện của nghiên cứu sinh Hà Ngọc Anh

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO:

BẢO VỆ LUẬN ÁN CẤP HỌC VIỆN

 

 Nghiên cứu sinh: Hà Ngọc Anh

     Đề tài: Quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo ở Việt Nam hiện nay

Chuyên ngành: Quản lý hành chính công; Mã số: 62 34 82 01

Người hướng dẫn: 1. GS.TS. Đỗ Quang Hưng; 2. PGS.TS. Hoàng Văn Chức

Thời gian: 14h 30, ngày 14 tháng 5 năm 2019

Địa điểm: Phòng họp D, Học viện Hành chính Quốc gia,

số 77 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Kính mời Quý vị quan tâm đến dự !

Comments are closed.