Thông báo về việc Bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Học viện của nghiên cứu sinh Hoàng Đình Hiển

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA THÔNG BÁO:

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP HỌC VIỆN

Nghiên cứu sinh: Hoàng Đình Hiển

Đề tài: Quản lý nhà nước về phát triển nguồn nhân lực giảng viên nghệ thuật trong các cơ sở đào tạo vùng Bắc Trung Bộ

Chuyên ngành: Quản lý công; Mã số: 9 34 04 03

Người hướng dẫn: 1. TS. Nguyễn Thị Hường; 2. TS. Trịnh Thanh Hà

Thời gian: 9 giờ 00, ngày 23 tháng 10 năm 2019

Địa điểm: Phòng họp D, tầng 4 nhà A, Học viện Hành chính Quốc gia, 77 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội.Xin trân trọng cảm ơn.

Kính mời các Quý vị quan tâm đến dự!

Đề nghị NCS cùng chuyên ngành đến dự để học tập kinh nghiệm.

Comments are closed.