Thông báo về việc Bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Học viện của nghiên cứu sinh Hoàng Ngọc Dũng

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA

Trân trọng thông báo Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của nghiên cứu sinh:  Hoàng Ngọc Dũng

Đề tài: Giải quyết khiếu nại hành chính trong công cuộc cải cách hành chính ở Việt Nam

Chuyên ngành: Quản lý hành chính công                   Mã số: 62 34 82 01

Người hướng dẫn khoa học:

1) GS.TS. Phạm Hồng Thái

2) PGS.TS. Trần Thị Cúc

Thời gian: 8 giờ 30, Thứ 7, ngày 29 tháng 8 năm 2015

Địa điểm: Phòng họp D, tầng 4, nhà A, Học viện Hành chính Quốc gia, 77 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.

Kính mời các Quý vị quan tâm đến dự!

Đề nghị NCS cùng chuyên ngành đến dự để học tập kinh nghiệm.

Comments are closed.