Thông báo về việc Bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Học viện của nghiên cứu sinh Khamphan SOPHABMIXAY

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO:

BẢO VỆ LUẬN ÁN CẤP HỌC VIỆN

 

 

Nghiên cứu sinh: Khamphan SOPHABMIXAY

      Đề tài: Chất lượng thẩm phán tòa án nhân dân nước Cộng hòa Dân chủ   Nhân dân Lào

Chuyên ngành: Quản lý công; Mã số: 9 34 04 03

Người hướng dẫn: 1. PGS.TS. Lương Thanh Cường

  1. PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Hà

Thời gian: 14h 00, ngày 19 tháng 12 năm 2018

Địa điểm: Phòng họp D, Học viện Hành chính Quốc gia,

số 77 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Kính mời Quý vị quan tâm đến dự !

Đề nghị NCS cùng chuyên ngành đến dự để học tập kinh nghiệm.

 

 

 

Comments are closed.