Thông báo về việc Bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Học viện của nghiên cứu sinh Lê Cẩm Hà

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA THÔNG BÁO:

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP HỌC VIỆN

Nghiên cứu sinh: Lê Cẩm Hà;

Đề tài: Chế độ làm việc của khu vực công trong điều kiện nền kinh tế thị trường ở Việt Nam.

Chuyên ngành: Quản lý hành chính công; Mã số: 62 34 82 01.

Người hướng dẫn: 1. PGS.TS. Lê Thị Vân Hạnh; 2. TS. Hà Quang Ngọc.

Thời gian: 08 giờ 30, ngày 29 tháng 11 năm 2016;

Địa điểm: Phòng họp D, nhà A, Học viện Hành chính Quốc gia, 77 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội.

Kính mời các Quý vị quan tâm đến dự!

Đề nghị NCS cùng chuyên ngành đến dự để học tập kinh nghiệm.

Comments are closed.