Thông báo về việc Bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Học viện của nghiên cứu sinh Lê Văn Từ

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA

Trân trọng thông báo Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của nghiên cứu sinh:  Lê Văn Từ

Đề tài: Quản lý nhà nước về xã hội hóa bảo vệ và phát triển rừng ở Tây Nguyên

Chuyên ngành: Quản lý hành chính công                   Mã số: 62 34 82 01

Người hướng dẫn khoa học:

1) PGS.TS. Võ Kim Sơn

2) PGS.TS. Nguyễn Bá Ngãi

Thời gian: 15 giờ 00, Thứ 6, ngày 28 tháng 8 năm 2015

Địa điểm: Phòng họp D, tầng 4, nhà A, Học viện Hành chính Quốc gia, 77 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.

Kính mời các Quý vị quan tâm đến dự!

Đề nghị NCS cùng chuyên ngành đến dự để học tập kinh nghiệm.

Comments are closed.