Thông báo về việc Bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Học viện của nghiên cứu sinh Lê Xuân Cử

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA THÔNG BÁO:

 

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP HỌC VIỆN

Nghiên cứu sinh: Lê Xuân Cử

Đềtài: Chất lượng công chức ngành lao động, thương binh và xã hội thành phố Hà Nội;

Chuyênngành: Quảnlýhànhchínhcông; Mãsố: 62 34 82 01.

Ngườihướngdẫn: 1. PGS.TS. Nguyễn Tiệp; 2. TS. Hoàng Quang Đạt.

Thờigian: 8 giờ 30, Thứ 3, ngày 28 tháng 02 năm 2017;

Địađiểm: Phònghọp D, nhà A, HọcviệnHànhchínhQuốcgia, 77 NguyễnChíThanh, HàNội.

Kính mời các Quý vị quan tâm đến dự!

Đề nghị NCS cùng chuyên ngành đến dự để học tập kinh nghiệm.

Comments are closed.