Thông báo về việc Bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Học viện của nghiên cứu sinh Lương Văn Thắng

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA THÔNG BÁO:

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP HỌC VIỆN

Nghiên cứu sinh: Lương Văn Thắng

Đề tài: Đề tài: Quản lý nhà nước về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.

Chuyên ngành: Quản lý công; Mã số: 9 34 04 03.

Người hướng dẫn: 1. PGS.TS. Lê Thị Vân Hạnh;   2. PGS.TS. Trần Quốc Thắng.

Thời gian: 8 giờ 00 ngày 02 tháng 7 năm 2020;

Địa điểm: Phòng họp D, nhà A, Học viện Hành chính Quốc gia, 77 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội.

Kính mời các Quý vị quan tâm đến dự!

Đề nghị NCS cùng chuyên ngành đến dự để học tập kinh nghiệm.

Comments are closed.