Thông báo về việc Bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Học viện của nghiên cứu sinh Ngô Thị Diệp Lan

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO:

BẢO VỆ LUẬN ÁN CẤP HỌC VIỆN

 

       Nghiên cứu sinh: Ngô Thị Diệp Lan

      Đề tài: Phân cấp quản lý nhà nước về giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội.

       Chuyên ngành: Quản lý công; mã số: 9 34 04 03.

Người hướng dẫn:      1. PGS.TS. Đặng Khắc Ánh;

  1. PGS.TS. Trương Quốc Chính.

Thời gian: 15h 00, ngày 28 tháng 5 năm 2020

Địa điểm: Phòng họp D, Học viện Hành chính Quốc gia,

số 77 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Kính mời Quý vị quan tâm đến dự !

Đề nghị NCS cùng chuyên ngành đến dự để học tập kinh nghiệm.

 

 

 

Comments are closed.