Thông báo về việc Bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Học viện của nghiên cứu sinh Nguyễn Anh Tú

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO:

BẢO VỆ LUẬN ÁN CẤP HỌC VIỆN

 

 

Nghiên cứu sinh: Nguyễn Anh Tú

     Đề tài: Quản lý nhà nước về hộ tịch tại các tỉnh biên giới phía Bắc Việt Nam hiện nay.

Chuyên ngành: Quản lý công; Mã số: 9 34 04 03

Người hướng dẫn: 1. PGS.TS. Lương Thanh Cường, 2. TS. Hoàng Thị Ngân

Thời gian: 08h 30, ngày 14 tháng 10 năm 2018

Địa điểm: Phòng họp D, Học viện Hành chính Quốc gia,

số 77 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Kính mời Quý vị quan tâm đến dự !

Đề nghị NCS cùng chuyên ngành đến dự để học tập kinh nghiệm.

Comments are closed.