Thông báo về việc Bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Học viện của nghiên cứu sinh Nguyễn Huy Chí

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA THÔNG BÁO:

 

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP HỌC VIỆN

Nghiên cứu sinh: Nguyễn Huy Chí

Đềtài: Quản lý nhà nước đối với đầu tư xây dựng cơ bản bằng ngân sách nhà nước ở Việt Nam

Chuyênngành: Quản lý hành chính công; Mãsố: 62 34 82 01.

Ngườihướngdẫn: 1.PGS.TS. Trang Thị Tuyết; 2.PGS.TS Lê Hùng Sơn.

Thờigian: 8giờ30 chủ nhật, ngày 22 tháng 01 năm 2017;

Địađiểm: Phònghọp B, nhà A, Học viện Hành chính Quốc gia, 77 Nguyễn Chí Thanh, HàNội.

Kính mời các Quý vị quan tâm đến dự!

Đề nghị NCS cùng chuyên ngành đến dự để học tập kinh nghiệm.

Comments are closed.