Thông báo về việc Bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Học viện của nghiên cứu sinh Nguyễn Quỳnh Nga

Nghiên cứu sinh: Nguyễn Quỳnh Nga
Đề tài: Quan hệ công chúng của Chính phủ trong bối cảnh cải cách hành chính
nhà nước ở Việt Nam
Chuyên ngành: Quản lý hành chính công; Mã số: 62 34 82 01
Người hướng dẫn: 1. PGS.TS. Nguyễn Văn Hậu
2. PGS.TS. Bế Trung Anh
Thời gian: 14h 30, ngày 08 tháng 3 năm 2018
Địa điểm: Phòng họp D, Học viện Hành chính Quốc gia
số 77 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
Kính mời Quý vị quan tâm đến dự !
Đề nghị NCS cùng chuyên ngành đến dự để học tập kinh nghiệm.

Comments are closed.