Thông báo về việc Bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Học viện của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Phương Lan

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA

Trân trọng thông báo Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của nghiên cứu sinh:  Nguyễn Thị Phương Lan

Đề tài: Hoàn thiện hệ thống công cụ tạo động lực cho công chức ở các cơ quan hành chính nhà nước

Chuyên ngành: Quản lý hành chính công                   Mã số: 62 34 82 01

Người hướng dẫn khoa học:

1) GS.TS. Nguyễn Đăng Thành

2) TS. Hà Quang Ngọc

Thời gian: 08 giờ 30 Thứ 3, ngày 18 tháng 8 năm 2015

Địa điểm: Phòng họp D, tầng 4, nhà A, Học viện Hành chính Quốc gia, 77 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.

Kính mời các Quý vị quan tâm đến dự!

Đề nghị NCS cùng chuyên ngành đến dự để học tập kinh nghiệm.

Comments are closed.