Thông báo về việc Bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Học viện của nghiên cứu sinh Nguyễn Thu Thủy

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO

BẢO VỆ LUẬN ÁN CẤP HỌC VIỆN

 

 

Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thu Thủy

      Đề tài: Quản lý nhà nước đối với hình thức đối tác công – tư trong đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ ở Việt Nam

Chuyên ngành: Quản lý công; Mã số: 62 34 04 03

Người hướng dẫn:1. PGS.TS. Đỗ Văn Thành; 2. PGS.TS. Trần Văn Giao

Thời gian: 08h 30, ngày 15 tháng 4 năm 2017

Địa điểm: Phòng họp B, Học viện Hành chính Quốc gia,

số 77 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Kính mời Quý vị quan tâm đến dự !

Đề nghị NCS cùng chuyên ngành đến dự để học tập kinh nghiệm.

Comments are closed.