Thông báo về việc Bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Học viện của nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Chử

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA THÔNG BÁO:

 

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP HỌC VIỆN

Nghiên cứu sinh: Nguyễn Văn Chử

Đềtài: Hoàn thiện nội dung quản lý nhà nước đối với chuyển dịch cơ cấu kinh tếnông nghiệp ở Việt Nam hiện nay;

Chuyênngành: Quảnlýhànhchínhcông; Mãsố: 62 34 82 01.

Ngườihướngdẫn: 1. PGS.TS. Nguyễn Hữu Hải; 2. TS. Lương Minh Việt.

Thờigian: 9 giờ 00, Thứ 3, ngày 24 tháng 01 năm 2017;

Địađiểm: Phònghọp D, nhà A, HọcviệnHànhchínhQuốcgia, 77 NguyễnChíThanh, HàNội.

Kính mời các Quý vị quan tâm đến dự!

Đề nghị NCS cùng chuyên ngành đến dự để học tập kinh nghiệm.

Comments are closed.