Thông báo về việc Bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Học viện của nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Hanh

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA

Trân trọng thông báo Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của nghiên cứu sinh:  Nguyễn Văn Hanh

Đề tài: Hệ thống tổ chức quản lý nhà nước về phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam trong giai đoạn mới

Chuyên ngành: Quản lý hành chính công                   Mã số: 62 34 82 01

Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Đinh Văn Tiến

Thời gian: 14 giờ 00 Thứ 2, ngày 13 tháng 7 năm 2015

Địa điểm: Phòng họp D, tầng 4, nhà A, Học viện Hành chính Quốc gia, 77 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.

Kính mời các Quý vị quan tâm đến dự!

Đề nghị NCS cùng chuyên ngành đến dự để học tập kinh nghiệm.

Comments are closed.