Thông báo về việc Bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Học viện của nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Phong

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA THÔNG BÁO:

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP HỌC VIỆN

Nghiên cứu sinh: Nguyễn Văn Phong

Đề tài: Quản lý nhà nước về phát triển đội ngũ giảng viên các trường đại học công lập ở Việt Nam.

Chuyên ngành: Quản lý công; Mã số: 9 34 04 03.

Người hướng dẫn: 1. PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải; 2. PGS.TS. Nguyễn Minh Phương.

Thời gian: 8 giờ 00, ngày  25 tháng 12 năm 2019;

Địa điểm: Phòng họp D, tầng 4 nhà A, Học viện Hành chính Quốc gia, 77 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội.

Kính mời các Quý vị quan tâm đến dự!

Đề nghị NCS cùng chuyên ngành đến dự để học tập kinh nghiệm.

Comments are closed.