Thông báo về việc Bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Học viện của nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Viên

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO:

BẢO VỆ LUẬN ÁN CẤP HỌC VIỆN

 

 

 Nghiên cứu sinh: Nguyễn Văn Viên

      Đề tài: Quản lý các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ở Việt Nam hiện nay

Chuyên ngành: Quản lý hành chính công; Mã số: 9 34 04 03

Người hướng dẫn: 1. PGS.TS. Lê Thị Vân Hạnh; 2. PGS.TS. Lê Minh Quân

Thời gian: 09h 00, ngày 11 tháng 5 năm 2020

Địa điểm: Phòng họp D, Học viện Hành chính Quốc gia,

số 77 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Kính mời Quý vị quan tâm đến dự !

Đề nghị NCS cùng chuyên ngành đến dự để học tập kinh nghiệm.

Comments are closed.